Införande av välfärdsteknik

Från en entreprenörs synvinken

Light bulb

Som en följd av den ökade digitaliseringstakten pratar nu många om införande av välfärdsteknik. Anmäl dig till det 20 minuter långa webbinariet där vi lyfter praktiska utmaningar kring införande av välfärdsteknik – förhoppningsvis från en för dig ny synvinkel av en entreprenör.

Längd: 20 minuter

När? Flera datum

Vem: Isak Unfors

Datum för webbinariet är passerat.
Fyll i dina uppgifter så skickar vi dig länken till webbinariet

Vad kommer vi att prata om?

Mycket klokt är redan sagt om införande av välfärdsteknik och hur man skapar en struktur för detta. Se exempelvis SKRs utbildning om förändringsledning.

I detta webbinarium kommer vi istället att titta på konkreta exempel på utmaningar vi stött på när vi hjälpt kommuner med införande av välfärdsteknik.

  • Vi pratar om kommunikationsutmaningar där vi exempelvis sett hur information förloras i ledet av människor, mycket likt som i barnleken ”Viskleken”.
  • Vi pratar också om organisatoriska utmaningar och ifrågasätter bland annat under vilka premisser som ansvaret för användningen av välfärdsteknik fördelas.
  • Slutligen pratar vi också om vilken roll leverantörer själva har.

Införande av välfärdsteknik från en entreprenörs synvinkel?

Som leverantör av välfärdsteknik kan vi inte sätta en kommuns plan för införande av välfärdsteknik. Vi kan stötta och hjälpa kommuner, men det faller slutligen på kommunen själva att besluta om planen. Vi har jobbat med kommuner utifrån förutsättningarna som funnits, vilket gett oss ett kanske något annorlunda perspektiv.

Trots kommunernas olikheter i införandeplaner ser vi också många likheter. Här får du tal del av dessa observationer.

Ser fram emot att ses!

 – Isak Unfors