Jämför aktivitetsvästarna

Alla spelar musik när du rör på dig

Basic

Pro

joyvest Basic

En musikprofiler
  • En musikprofiler
  • Anpassade musikprofiler efter målgrupp*
  • Fast pris
Joyvest Multi med Lyckna Music edition: Adult

Joyvest Basic har en musikprofil och är lämpad för dig som prova på Joyvest.

Ja. Detta gör du enkelt genom att när du vill teckna abonnemanget Lyckna Music & Care. Tillkommer en uppläggningskostnad.

Till din Joyvest Basic väljer du bland fyra musikprofiler: Dance, Sing, Work och Memo eller Play.

Läs mer och lyssna på musiken här.

joyvest Multi

Fyra musikprofiler
  • Fyra musikprofiler
  • Lyckna Music* & Care**
  • Fast pris + abonnemang
Joyvest Multi med Lyckna Music edition: Adult
Musikklämmor med musikprofilerna i Lyckna Music Adult och Senior: Sing, Dance, Work samt Play eller Memo.

Joyvest Multi är designad för användning av upp till 10 personer. Låt en Joyvest Multi hänga på varje avdelning för att ha den tillgänglig när situationen uppstår.

Den har stor flexibilitet i användningen genom att det enkelt går att byta mellan fyra olika musikprofiler (Dance, Sing, Work & Memo/Play)

Musikprofilerna i Joyvest Multi är målgruppsanpassade. Du väljer mellan Senior och Adult.

Senior är anpassad för en målgrupp över ca 60-70 år och innehåller en specialprofil ”Memo”.

Adult är anpassad för en målgrupp upp till ca 60-70 år och innehåller en specialprofil ”Play”. Play har låtar för barn.

Joyvest Multi kommer alltid med fyra musikprofiler: Dance, Sing, Work och Memo eller Play.

Läs mer och lyssna på musiken här.

joyvest Pro

En anpassad musikprofil
  • En musikprofil
  • Valfri musik (åtta låtar)
  • Fast pris
Bild som visar Joyvest Pro

Joyvest Pro ger dig möjligheten att anpassa musiken helt enligt dina önskemål. Kanske vill du individanpassa den, kanske vill du skapa en Joyvest för ett speciellt syfte så som  gångträning vid Parkinsons sjukdom – du väljer fritt!

Du har stora möjligheter att få din Joyvest Pro med just den musik du vill ha. Vi har tillgång till ett musikbibliotek med 90 miljoner låtar.