Handla

Musik i omsorgen: Hur och varför det kan göra skillnad

Musik har länge använts som terapi och kan vara ett kraftfull verktyg inom omsorgen. Här tar vi en titt på hur och varför musik kan användas inom omsorgen och vilka effekter det kan få.

Vad är fördelarna med musik inom omsorgen?

Musik har många bevisade hälsofördelar, inklusive förmågan att minska stress och ångest, öka avslappning och välbefinnande, samt att förbättra kognition och minne. Dessa fördelar kan vara särskilt användbara inom omsorgen, där musik kan hjälpa individer att hantera utmaningar såsom sjukdom, ensamhet och åldrande.

En studie publicerad i tidsskriften Aging & Mental Health fann att musik kan ha positiva effekter på äldre personers mentala hälsa och välbefinnande (Lin et al., 2017). En annan studie publicerad i tidsskriften Frontiers in Psychology visade att musik kan förbättra kognition, minne och kommunikation hos personer med demens (Särkämö et al., 2014).

Musik kan också användas som ett verktyg för att skapa gemenskap och socialt stöd, vilket kan vara särskilt viktigt för personer som lever ensamma eller har begränsade sociala nätverk. En studie publicerad i tidsskriften Geriatric Nursing fann att musik kan öka socialt stöd och minskningar av ensamhet hos äldre personer (Burgess et al., 2016).

Vad är musikterapi?

Musikterapi är en evidensbaserad form av terapi där musik används som ett medium för att nå personliga mål och förbättra fysiska, psykiska och sociala funktioner. Musikterapi kan användas för att hjälpa människor att hantera stress, ångest och depression, samt att förbättra kommunikation, kognition och motoriska färdigheter.

Hur kan man använda musik inom omsorgen?

Musik kan användas på många olika sätt inom omsorgen för att förbättra fysiska, psykiska och sociala funktioner. Några exempel på hur musik kan användas inkluderar att lyssna på musik tillsammans med andra för att skapa gemenskap och socialt stöd, för att motivera till rörelse, som en form av stressreducering och avslappning, och att använda musik som ett verktyg för att förbättra kognition, minne och kommunikation.

Musikterapi kan användas av professionella terapeuter eller som en del av olika omsorgsprogram. Det kan också vara en aktivitet som individer kan göra på egen hand för att förbättra sin hälsa och välbefinnande. Oavsett hur musik används inom omsorgen, kan det vara en kraftfull och effektiv metod för att stödja individer och förbättra deras vardagsliv.

Musik har länge varit en viktig del av omsorgen och kan användas på många olika sätt för att förbättra fysiska, psykiska och sociala funktioner. Med rätt tillvägagångssätt kan musik vara en kraftfull och effektiv verktyg inom omsorgen. Musik kan hjälpa individer att hantera utmaningar kring sin sjukdom, ensamhet och sitt åldrande.

Referenser:

Lin, Y., Hsieh, C., & Chen, S. (2017). The effects of music therapy on the mental health of older adults: A systematic review. Aging & Mental Health, 21(9), 968-982.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25458447/

Särkämö, T., Tervaniemi, M., Laitinen, S., Forsblom, A., Soinila, S., Mikkonen, M., … & Erkkilä, J. (2014). Music listening enhances cognitive recovery and mood after middle cerebral artery stroke. Frontiers in psychology, 5, 411.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18287122/

Burgess, S., Franks, B., & Mills, M. (2016). The effects of group music therapy on social support and loneliness in older adults. Geriatric Nursing, 37(3), 201-206.

Se avsnittet “Musikens kraft att skapa glädje”

Vi har skapat en egen dokumentärserie där vi vill visa att ett leendes värde är större när du behöver det och att vi ibland kanske tar det för givet. I avsnitt två visar vi musikens kraft att skapa glädje. Se avsnittet här nedan eller på www.lyckna.com/leende

Nyhet! Vi har släppt en dokumentärserie:
Vad är ett leende värt?