Handla

Föreläsningsturné hösten 2022

Musik och hälsa är ett område vi brinner för. Såpass mycket att vi kommer åka runt i hela Sverige och hålla föredrag på temat. Vi har samlat det vi lärt oss genom att ha pratat med många experter, samt det vi fått ta del av från användandet av Joyvest från våra kunder.

Under hösten 2022 kommer vi att ta oss runt i stora delar av Sverige för att föreläsa om musik och hälsa, aktivitet och införande av välfärdsteknik. Vi har ett par olika föreläsningsupplägg som vi anpassar efter publik och plats. Primärt har vi två olika teman, “Musik och hälsa – meningsfulla aktiviteter” och “Införande av välfärdsteknik”. Du kan läsa mer om dessa nedan.

Är du engagerad i ett nätverk som du tror skulle vara intresserad av en föreläsning av oss? Exempelvis visningsrum, nätverksträffar för HLS-personal eller aktivitetssamordnare. Hör av dig till [email protected].

John Gunneling och Isak Unfors håller föredrag

Musik och hälsa – meningsfulla aktiviteter

Musik har unika sätt att påverka oss människor. Den tar sig in till själva kärnan av det som gör oss levande. Minnen väcks till liv, känslor bubblar fram och lusten till rörelse gör det oemotståndligt att sitt still.

Under den här föreläsningen kommer vi att gå igenom musikens inverkan på människan. Vi kommer fokusera på fyra olika inverkansfaktorer: Social, fysisk, mental och emotionell påverkan. Upptäckter från forskningen kommer att blandas med självupplevda anekdoter och berättelser vi fått ta del av från kunder.

Vi kan anpassa längden mellan 30-60 minuter, men vi rekommenderar 60 minuter för att ge utrymme för frågor och interaktion.

Rekommenderad målgrupp: undersköterskor och vårdbiträden, arbets- och fysioterapeuter och aktivitetssamordnare/aktivitetsansvarig

Införande av välfärdsteknik

Under dom senaste åren har det funnits statsbidrag för att göra inköp av välfärdsteknik (uppdatering jan 2023: samma gäller även 2023, se här). Det har ökat trycket på verksamheterna som får ansvaret för införandet. Många gånger prioriteras inte utbildningen. Resurserna läggs helt enkelt på annat. Detta ökar risken att inköpen inte kommer till användning. Införande av välfärdsteknik handlar i slutändan om ett förändrat arbetssätt.

Vi har hjälpt 100-tals kunder med införandet av Joyvest och lärt oss från våra kunder. Under denna föreläsning kommer vi att gå igenom dom vanligaste fallgroparna vi stött på.

Vi kan anpassa längden mellan 30-45 minuter, men vi rekommenderar 45 minuter för att ge utrymme för frågor och interaktion.

Rekommenderad målgrupp: verksamhetsutvecklare, enhetschefer, aktivitetssamordnare

Tips 1: även SKR har en bra onlineutbildning på temat. Läs mer här: https://skr.se/valfardsteknik/stodochvagledningvalfardsteknik/forandringsledning.64284.html

Tips 2: Vi höll en kortare version av denna föreläsning som ett webbinarium. Nu kan du se reprisen här!

Nyhet! Vi har släppt en dokumentärserie:
Vad är ett leende värt?